SILDNIK'ute SUGUPUUSTMinu vanaisa August koos perega, 1925.a.Vaata sugupuud
sugupuu.pdf
10 kuune Mark-Daniel Sildnik aastal 2003


Ralf-Ingmar, 3-nädalaneKellest me pärineme ? Miks on meil selline perenimi ? Need küsimused ajendasid mind uurima oma sugupuud. Isalt kuuldud legend nime päritolu kohta oli selline, et nimede paneku ajal olevat esiisa olnud sillavaht või sillaga seotud. Kui ilmus Aadu Musta poolt koostatud andmebaas Eesti perekonnanimede panekust, siis selles andmebaasis puudub algnimi Sildnik. Ehk meie algupärane nimi pidi olema teine. Ja nii see ongi, algupärane nimi, mis anti meie ühisele esiisa(de)le, oli SILNIK. Miks ma nii arvan? Minu isa liin (Karl-August-Jüri-Andres) on pärit Avinurme vallast, Torma kihelkonnast. Esiisa Andrese sünniaeg on samas ajas nimede panekuga Liivimaa kubermangus (1823-1824.a.). Kuna nimede panek tuleneski pärisorjuse kaotamisest ja liikumisvabaduse andmisest, võib arvata, et meie esiisad said nime Avinurme vallas, s.t. et pole sinna saabunud peale nimede panekut mujalt.

Niisiis, Aadu Musta andmebaas annab ainult Avinurme valla kohta Sildnik'uga sarnase nime – SILNIK, ehk ilma „d“ täheta. ( Loendusraamatutes esineb ka vorme Sillnick; Silnick ) Mitte kusagil mujal Eestimaal pole pandud Sildnik'uga nii sarnast nime. Vaata siit. On alust arvata, et „d“ täht ilmus hiljem, keeleuuenduste mõjul.1850. Aasta hingeloendis on nimeks SILLNIK.
Kuna nimi anti ainult ühes vallas, on tänase päeva seisuga Sildnik'u nime kandjaid suhteliselt vähe, isikuregistri andmetel üle saja, täna vast ca 120. Seega on meie sugupuu koostamine võrreldes mitmes vallas antud ja levinud nimega sugupuudest palju lihtsam. Laialt levinud nime kandvad ei pruugigi olla veresugulased, kuna XIX ja XX sajandi rändamised on pildi segi löönud. Sildnik'e puhul on veresuguluse tõenäosus väga suur.

Koostasin siis oma isa liini pidi sugupuu, mis ulatub aastani ca 1825. Esiisade ja nende naiste nimed on teada, aga täpsed sünniaastad ja nende teised lapsed ja muu on minule hetkel teadmata. On ka väljarännanuid, Ameerika genealoogilistes andmebaasides on näiteks Robert Sildnik, sünd.1.09.1909, surnud 9.10.1993 New Jersey's, abikaasa Alonie L. Sildnik. Austraalias, Sidney elab Jaak Sildnik, Korp! Vironia liige. Tuntumaid on vast Tartu Ülikoolis töötanud August Sildnik. Okupatsiooni ajal on ka represseerituid , mõlemal pool rinnet sõdinuid ja langenuid.
Osaliselt on ka nime
muudetud . Andmed on pärit avalikest allikatest ja inimeste mälestustest. Loodan et nime ja sünnikuupäeva avaldamine nendel lehekülgedel kedagi ei puuduta.

Arvo Sildnik, Vadi Karla poeg, cv

Aprill 2003


Suvi on reisimiste aeg. Sattusin ka meie esivanemate maale, Lohusuu ja Avinurmesse. Külastasin Ilse Sildnik-Lepp'a (minu vanaisa venna tütar), kellelt sain palju teavet sajandivahetusel elanud/sündinute kohta. 8.augustil on Ilsel 85.a. juubel-Palju õnne! Nüüd on ka tabel palju suurem.

Juuli 2003Tänan Imbit ja teisi, kellelt on laekunud infot sugupuu kohta.
Noorim Sildnik on nüüd vast Ralf-Ingmar, s.16.mail.2004.
On ilmnenud ka huvitavaid fakte meie perenime kasutamise kohta, aga sellest järgmine kord.

Juuni 2004

=================================================================

Meie sugupuu on veelgi täienenud. Vaata uut ja täienenud sugupuud, pdf formaadis.
Selgelt joonistub välja seitse haru, kolm nendest on seotud kuni meie vaarisani ANDRES'ni sünd.1828.a. paiku, naine MIILI.
Neli haru aga katkevad 1850. aastate paiku sündinutega ning ei jõua Andreseni või tema isani.
Nüüd on eesmärk võtta kontakti nende kolme haru inimestega ja saada võimalikult palju infot.
Seejärel on võimalik tellida arhiivis meie sugupuu 18.saj. osa kohta täpne andmestik.
Samuti on puudu praegune noor põlvkond, kelledest on nimed, aga kohta sugupuus pole veel.
Olles kohtunud mõne keskealise generatsiooni inimesega, on tehtud ettepanek korralda meie sugupuu kokkutulek järgmine suvi.
Elame-näeme.

Oktoober 2004

Viimastel nädalates olen kontakti võtnud inimestega, kellele pole kohta sugupuus siiani leidnud.
Nendelt saadud andmetega hakkab sugupuu kokku saama. XVIII saj. kohta tuleb aga tellida uurimus Tartus asuvalt firmalt, kes mõõduka tasu eest uurib ja esitab meie esivanemate kohta info. Heal juhul juba alates 1700 aastatest.
Vestluste käigus on paljud kinnitanud soovi organiseerida meie kokkutulek.

November 2004

=======================================================================================================

Õnnelikult on säilinud ühe meie sugupuu liikme kodus August Sildniku ( vaata August Sildnik) poolt 1938. aastal kopeeritud andmed Avinurme vallas aastatel 1782,1795,1811,1816,1834,1837 ja 1850 toimunud hingeloenduste kohta. Need loendused toimusid Liivi ja Eesti kubermangudes seoses Venemaaga liitmisele peale Põhjasõda aastal 1710. Sisse olid need viidud varemalt Venemaal ja tänu loenduste raamatutele on võimalik küllaltki täpselt taastada peresidemed. Ilmselgelt huvitus August samuti oma päritolust ja arhiividokumentidest koopiate tegemine on olnud tänuväärne ettevõtmine meie jaoks.
Väheke uurimist ja jõudsin Sil(d)nik sugupuuga aastasse 1739. Siis sündis Carl'i poeg Tomas, kelle järeltulijad on Sildnikud.
Tema pojapoeg Jürri s.1792, kellel oli neli poega (Maert, Jaan, Andres, Michel ja tütar Ann) on praeguste Sildnik'ute sugupuu suur hargnemiskoht.
Vaata
sugupuud, pdf formaadis.

Mai 2005Aeg läheb kiiresti. Viimasest korrast on andmeid vähem korrastatud, aga aeg-ajalt tuleb kummalisi teid pidi lisa meie esivanemate kohta. Näiteks saatis inimene mulle foto, kus oli kujutatud mees, laps ja naisterahvas surnuaias ristide juures. Kuna ristidel oli Sildnik nimi, siis saime üpris täpselt määrata, kes pildil. Mees pildil oli kuulus Tartu fotograaf Jakob Sildnik oma ca 4-5a. tütrega oma abikaasa Juulie haual. Juulie suri 1913 aastal, sügisel, tütar sündis mais. Pilt on siis aastast 1917-1918, kui arvata tüdruku vanust.
Kes tegi pildi ? Arvatavasti ei olnud kaamera taga inimest, vaid fotograaf pani aegvõtte, läks ise pildile ja sellisena on ta jõudnud meieni.
Tütre nimi oli Hilda, s.13.mail 1913.a. Hilisem nimi Nõmberg, elusaatus viis Austraaliasse. Surmaaeg paraku teadmata, aga pole välistatud et 93 aastane Hilda elab veel. Paraku lõppes tema isa, Jakobi, elu traagiliselt. 1973 aastal arvasid kurikaelad, et Jakobil, kes oli sellajal kuulus imeravitseja, on kodus palju raha, ja ta tapeti. Jakob oli siis 90 aastane.
Sellise loo rääkis juhuslikult mulle tulnud foto.
Üleskutse, kui leiate vanu fotosid, millel on kujutatud surnuaeda jms. kust võis saada sünni-surmadaatumeid, andke teada. Olen pildistanud ka ise Lohusuu surnuaias kõik veel loetavad ristid-kivid, millel oli Sildnik nimi.

Parimat Teile
Dets.2006


Olen leidnud 1980-1990 vahelise aja kohta laste ja vanemate täisnimesid ja sünniaegu.

Uus suur sugupuu pilt seisuga aprill 2007 siin.

Aprill 2007

=================================================================================================

Sugupuu.pdf täiendatud , tänud Toomasele, kelle juured ka Avinurme kandist ja uurib Gras/Krass sugupuud.
Meil on ühist seeläbi, et Sildnik esiisa Karel (1764-1804) ja Toomase esiema Anno (s.1778) olid õde-venda.
Väike segadus on hetkel sugupuu peas, kas Anno ja Karel isa Toomas (1740-1810) oli Tooma Toomas , või teistel andmetele Carl'i Toomas.
Toomas oli tema nimi igatahes. Niisiis 1715 sündinud meie esiisa oli Carl või Tomas.

Jaanuar 2008
Viited:

Perekonnanimede panekust Eestis

Eesti Genealoogia Selts

Arrobat reader 5.05